HOME   DE FILM   CROWDFUNDING   INVESTEER   AANMELDEN

Via een online crowdfundcampagne wil ik proberen deze productie financieel rond te krijgen. De totale kosten van de film bedragen €15.000,-, waarvan ik er zelf vijfduizend investeer. De overige tienduizend euro wil ik lenen van investeerders. Investeerders lenen mij tweederde van de productiekosten tegen voor mij gunstige voorwaarden, en stellen mij op die manier in staat mijn eerste zelfstandige middellange documentaire te maken. 

Het totaalbedrag van vijftienduizend euro omvat alle kosten voor dit project. Geleende bedragen van investeerders worden terugbetaald met 8% rente op jaarbasis, maar alleen wanneer er baten voortvloeien uit de productie. Wanneer de baten niet toereikend zullen zijn om aan de terugbetaling- en/of renteverplichting te voldoen, zullen de opbrengsten evenredig worden verdeeld onder de investeerders. Voor mijn eigen investering van €5000,- geldt dezelfde overweging. De lening, en daarmee de verplichting tot terugbetalen en het uitkeren van de rente, vervalt op 31 december 2018.

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 
 
 
De tussenstand. Vandaag voor het laatst bijgewerkt.

REWARDS:

< €10,-

Dankbetuiging op de website van de film.

€11,- / €49,-

Dankbetuiging op de website en de aftiteling van de film

> €50,-

Twee tickets voor de premiere*, en alles hierboven

> €500,- 

Twee tickets voor de premiere en vermelding in de openingstitels.**

 


* Zolang de voorraad strekt.

** In overleg