HOME   DE FILM   CROWDFUNDING   INVESTEER   AANMELDEN

Wat fijn dat u een bijdrage kunt leveren aan de film, in de vorm van een geldlening. Vul hieronder uw gegevens in en vermeld welk bedrag u aan mij kunt lenen. U ontvangt dezelfde dag de overeenkomst in uw mail. Ik verzoek u deze overeenkomst na ondertekening zo spoedig mogelijk retour te zenden via mail of post.

Het traject werkt als volgt. U leent mij een bedrag dat u zelf bepaalt. Voor de lening geldt een rente van 8% op jaarbasis. Terugbetaling van de lening en uitkering van rente geschiedt pas wanneer er opbrengsten voortvloeien uit de productie. Is er onvoldoende om alle investeerders hun geld terug te betalen en/of rente uit te keren, dan ontvangt iedereen een evenredig bedrag; de rest vervalt. Volledige terugbetaling- en renteverplichtingen vervallen automatisch na 31 december 2018.

Voor vragen, schroom niet contact op te nemen: roeland (at) roelanddebruine.nl of (nulzes) 47 21 45 81

Nogmaals dank voor uw hulp!

Roeland 

Download hier de algemene voorwaarden

Naam *
Naam
Geboortedatum
Geboortedatum